Nejčastější případy využití střešní krytiny GERARD® a časté dotazy

Na této stránce najdete:

Střešní krytina GERARD® - nejčastější případy využití

1. Střešní krytina GERARD jako náhrada za eternitovou střešní krytinu

Velké procento starších rodinných domů v České republice má na střeše šablonovou nebo vlnitou azbestocementovou střešní krytinu - eternit. Tato střešní krytina je v mnoha případech již na hranici své životnosti, ať po stránce pevnostní či optické.

Obrázek rekonstrukce eternitové střechy systémem RENOVAZejména eternitová šablona často praská a jelikož není plně pochozí, lze ji jen obtížně opravovat. Oprava bohužel zpravidla vede pouze k tomu, že v okolí opravovaného místa popraskají další šablony. Jediným řešením, jak se z bludného kruhu neustálých oprav eternitové střešní krytiny dostat, je její kompletní výměna. Trvanlivou a hodnotnou alternativu eternitové střešní krytině představuje právě střešní krytina GERARD®. Ve srovnání s eternitovou šablonou těží zejména z faktu, že je pochozí a z principu nerozbitná. Navíc je cca o polovinu lehčí (7 kg/m2 oproti 13 kg/m2).

Vlnitá eternitová střešní krytina je pevnější než eternitová šablona, často jí ale zatéká a nevypadá hezky. Možným řešením je buď její demontáž a náhrada střešní krytinou GERARD®, nebo montáž střešní krytiny GERARD přes eternitovou střešní krytinu s tím, že se původní vlnitá střešní krytina na střeše ponechá. Dojde tak jednak k úspoře nákladů spojených s likvidací eternitu jakožto nebezpečného odpadu, tak k úspoře nákladů spojených s dodávkou a montáží pojistné hydroizolace (difuzní membrány) pod novou střešní krytinu. Lehká střešní krytina GERARD® navíc nijak nezatíží krov. Tento postup lze využít i v případě klasické eternitové šablony. Nelze jej však využívat univerzálně, tj. ve všech případech.

Máte zájem o podrobnější informace o ceně rekonstrukce eternitové střechy střešní krytinou GERARD®? Potřebujete odbornou radu? Napište nám, vaše dotazy a připomínky neponecháme bez odpovědi.

Chci kvalitní náhradu za obyčejný plech nebo eternit zjistit cenu krytiny GERARD®


2. Střešní krytina GERARD jako náhrada za falcovanou plechovou krytinu nebo šindel

Obrázek odstávajícího asfaltového šindele na mansardové střešeJe na Vaší střeše falcovaná plechová krytina, kterou musíte často natírat? Nebo máte střechu krytou asfaltovým šindelem, který přiznává nerovnosti podkladu a odchlipuje se? Nebo snad máte na střeše dřevěný šindel, kterým zatéká? Pokud jste si na některou z výše uvedených otázek odpověděli ano, střešní krytina GERARD® představuje možné řešení i pro Vás.

V tomto případě můžete těžit z faktu, že střešní krytina GERARD® je velmi lehká a můžete ji tudíž nainstalovat přímo přes původní střešní krytinu, kterou využijete jako pojistnou hydroizolaci. Značnou roli při rozhodování může hrát i fakt, že střešní krytina GERARD® svým vzhledem překonává jak falcovaný plech, tak asfaltový či dřevěný šindel. Pracovní postup spočívající v montáži střešní krytiny GERARD® přes starou střešní krytinu však má svá úskalí, spojená s faktem, že původní střešní krytina má značný difuzní odpor. Nelze jej tedy uplatňovat univerzálně.

Máte zájem o rekonstrukci plechové střechy či střechy z asfaltových či dřevěných šindelů střešní krytinou GERARD®? Potřebujete odbornou radu? Napište nám, vaše dotazy a připomínky neponecháme bez odpovědi.

Chci se zbavit šindele nebo falcovaného plechu a nahradit jej krytinou GERARD® zjistit cenu krytiny GERARD®


3. Zateplení střechy s využitím střešní krytiny GERARD®

Zateplujete-li stávající střechu krytou těžkou taškovou střešní krytinou, pak jí v podstatě přidáváte stálé zatížení dané součtem vah tepelné izolace a podhledu. Chcete-li střechu zateplit minerální vatou v souladu s platnými normami (min. 200 mm minerální vaty), pak do střešní konstrukce přidáváte minimálně 15 kg váhy na m2 plochy. Sádrokartonový podhled váží cca 10 - 15 kg na m2 plochy. Celkem tedy střechu zatížíte o 25 – 30 kg/m2 oproti výchozímu stavu. Vezmete-li navíc v úvahu fakt, že na sklonku roku 2006 došlo k navýšení hodnot výpočtových tabulek sněhového zatížení o cca 30%, pak Vám musí být jasné, že střechu montáží zateplení a podhledu z pohledu platných norem přetížíte. Jak nastalou situaci vyřešit?

První možností je stavba nového krovu nebo posílení krovu stávajícího. To je velmi nákladná operace - dodávka a montáž krovu přijde na víc než nákup nové střešní krytiny. Ani jeho posílení není levná záležitost.

Druhou možnost řešení nastalé situace skýtá střešní krytina GERARD®, a to díky své nízké plošné hmotnosti. Betonová či pálená střešní krytina váží cca 35-60 kg/m2, střešní krytina GERARD® váží pouze 7 kg/m2. Nahradíte-li tedy stávající taškovou střešní krytinu střešní krytinou GERARD®, ušetříte cca 30 kg váhy na m2 a střechu tak i přes montáž zateplení a podhledu oproti výchozímu stavu nijak nezatížíte. Náklady spojené s posilováním či výměnou krovu tedy zcela odpadnou.

Máte zájem o odbornou radu? Napište nám, vaše dotazy a připomínky neponecháme bez odpovědi.

Chystám se zateplit střechu, potřebuji lehkou krytinu zjistit cenu krytiny GERARD®


Střešní krytina GERARD® na střechu o nízkém sklonu

Obrázek zobrazující chování střešní krytiny GERARD a taškové krytiny při větruStavíte bungalov s vazníkovou střešní konstrukcí a malým sklonem střešní roviny? Střešní krytina GERARD® představuje ideální řešení pro Vaši střechu. Bezpečný sklon jednotlivých profilů střešní krytiny GERARD® činí 12 – 15°. Střešní krytina GERARD® tedy i na střechách s nízkým sklonem skvěle odolává savé síle větru, vodě, sněhu a zalednění.

Obrázek zobrazující chování taškové krytiny na střeše o malém sklonu za silného větruZa vynikajícími vlastnostmi střešní krytiny GERARD® stojí zejména horizontální systém montáže spočívající v pevném kotvení střešních šablon hřebíky do laťového roštu. Hřebíky přitom neprochází skrz střešní krytinu svrchu, ale skrz čelní hrany zámků střešních šablon (viz obrázek vlevo). Vzhledem k tomu, že jsou hřebíky umístěny mimo vodní kanály a jsou nakloněny proti sklonu střechy, tak přes ně neteče voda, která kolem nich ani nemůže vzlínat. Savou silou větru jsou navíc namáhány na střih, nikoli na tah. To znamená, že vítr nemůže šablonami pohybovat a nemůže kotevní body ani uvolnit. To je podstatný rozdíl proti velkoformátovým plechovým krytinám, které jsou kotveny samořeznými vruty svrchu, tak i proti taškovým krytinám, které leží na laťovém roštu pouze svou vahou. Co může silný vítr provést s taškovou krytinou montovanou na střeše o nízkém sklonu, zachycuje obrázek vpravo.

Vybíráte střešní krytinu na dům s nízkým sklonem střechy? Kontaktujte nás, připravíme Vám zdarma cenovou nabídku.

Hledám ideální krytinu pro střechu s nízkým sklonem zjistit cenu krytiny GERARD®


Střešní krytina GERARD® na nástavbu rodinného či bytového domu

Budujete-li nástavbu na rodinném či bytovém domě, pak se musíte podobně jako při zateplování střechy vyrovnat s nárůstem zatížení spodní stavby. Abyste toto zatížení omezili, měli byste použít lehkou střešní krytinu. Problematické místo střešních nadstaveb spočívá ve sjíždění sněhu ze šikmé střechy nástavby. Jeho pád z výšky několika podlaží na člověka či zaparkovaný automobil může mít velmi neblahé následky. Povrchová úprava střešní krytiny GERARD® provedená kamenným granulátem však sjíždění sněhu brání. Brání tak i zranění osob nebo poškození movitého majetku vlivem pádu sněhu ze střechy. Díky povrchové úpravě střešní krytiny GERARD® tedy nepotřebujete nevzhledný a zejména drahý systém sněhových zábran.

Chystáte se provést nadstabvbu rodinného či bytového domu? Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme.

Chystám se provést nástavbu, hledám lehkou krytinu zjistit cenu krytiny GERARD®


Střešní krytina GERARD® do drsných klimatických podmínek

Máte dům v horách nebo na místě, kde je hodně sněhu? Je váš dům vystaven větru? Objevují se u Vás často kroupy nebo přívalové deště? Pokud si alespoň na jednu z výše uvedených otázek odpovíte ano, je střešní krytina GERARD® určena právě pro Vás. Níže uvádíme výčet charakteristik, které činí střešní krytiny GERARD® ideálním řešením pro drsné klimatické podmínky.

 • Střešní krytina GERARD® je lehká (7 kg/m2), střecha tedy odolá většímu sněhovému zatížení než v případě těžké střešní krytiny.
 • Střešní krytina GERARD® je vyrobena z plechu, takže nemůže praskat. Kroupa do průměru 30 mm jí vůbec nijak neublíží.
 • Střešní krytina GERARD® je pevně kotvena k laťovému roštu. Odolá proto větru až do rychlosti 160 km/h.
 • Povrchová úprava střešní krytiny GERARD® tlumí hluk krupobití a deště o 4 - 6 dB s ohledem na intenzitu deště.
 • Aluzinek, kterým je chráněno ocelové jádro střešní krytiny GERARD®, vykazuje lepší odolnost proti korozi než běžné pozinkování.

Lehká plechová střešní krytina GERARD® - často kladené dotazy

1. Jaké jsou výhody plechové krytiny GERARD® oproti tradičním krytinám?
2. Kde a z jakého materiálu jsou střešní krytiny GERARD® vyráběny?
3. Nepřehřívá se krytina GERARD®? Není hlučná? Působí na ni vliv horka či mrazu? Odolá silnému větru? Nezatéká jí? Nezaroste mechem?
4. Zvládnu pokládku krytiny GERARD® svépomocí?
5. Je krytina GERARD® pochůzná?
6. Informace pro montážní firmy a projektanty

1. Jaké jsou výhody plechové střešní krytiny GERARD® oproti tradičním krytinám?

 • Jednou ze zásadních výhod použití střešní krytiny GERARD® oproti použití krytin z tradičních materiálů je výrazné snížení hmotnosti střechy. Plošná hmotnost střešní krytiny GERARD® je až o 85% nižší než hmotnost tradičních střešních krytin, typicky pálených či betonových tašek, střešní krytiny GERARD® jsou dokonce lehčí než břidlice, cementovláknité šablony a asfaltové šindele. V případě novostavby tak vystačíte se subtilnějším (levnějším) krovem, v případě rekonstrukcí vám tento fakt umožní pokládku nové střechy bez zásadních zásahů do původních (i poškozených) krovů. Plechová střešní krytina GERARD® vaši střechu výrazně zlevní – úspora hmotnosti znamená méně použitého materiálu (stavebního řeziva - tj. latí, hranolů) a nižší náklady na práci montážní firmy
 • Oproti tradičním taškám je střešní krytina GERARD® prakticky nezničitelná a bezúdržbová – neláme se, nepraská, nenasáká vodou, díky ošetření speciálním algicidním přípravkem je na minimum omezen růst mechů a lišejníků. Kamenný posyp na povrchu tašek je přírodního charakteru (není barven), střecha z profilů GERARD® i po desetiletích vypadá stále stejně – přirozeně a přitažlivě.
 • Výhodou střešní krytiny GERARD® je její dlouhá životnost. Střešní krytina GERARD® se vyrábí od roku 1956, má tedy ověřenou životnost 54 let. Životnost střešní krytiny GERARD® stanovená na základě zátěžových testů je však podstatně delší - 160 let.
 • Střešní krytina GERARD® se nechá velmi rychle namontovat. To hraje svou roli hlavně při rekosntrukcích, kde hrozí zamoknutí obývaných prostor.

2. Kde a z jakého materiálu jsou střešní krytiny GERARD® vyráběny?

 • Plechové střešní krytiny GERARD® jsou výrobkem novozélandské firmy AHI Roofing a vyrábějí se od roku 1956. V současné době se střešní krytina GERARD® vyrábí na Novém Zélandu, v USA, v Malajsii a Maďarsku, naše firma je jejím výhradním distributorem pro Českou republiku a Slovensko.
 • Střešné krytiny GERARD® jsou vyráběny z ocelového plechu tl. 0,4 mm, ošetřeného oboustranně unikátní bariérovou vrstvou ZINCALUME®, tvořenou směsí hliníku, zinku a křemičitého pojiva. Vzhled střešním krytinám GERARD® dodává vrstva přírodního nebarveného kamenného posypu, ošetřeného algicidní úpravou omezující růst lišejníků a řas. Další informace naleznete v rubrice Sortiment.

3. Zahřívání, hluk, vliv extrémních teplot, vítr, zatékání, lišejníky

 • Zahřívání: nikoliv, správně odvětraný střešní plášť se střešní krytinou GERARD® se nezahřívá, zabraňuje tomu vzduchová mezera mezi krytinou a pojistnou hydroizolací. Pro správné odvětrávání střech ze střešní krytiny GERARD® je důležité dodržet montážní návod.
 • Hlučnost: střešní krytiny GERARD® nejsou hlučnější než tradičně používané střešní krytiny, přírodní kamenný posyp tlumí hluk deště či krupobití zcela spolehlivě.
 • Vliv extrémních teplot: ano, střešní šablony GERARD® stejně jako střešní krytiny z jiných materiálů vykazují vlivem vysokých teplot či naopak mrazu dilatační pohyby (roztahují se a smršťují). Vzhledem k rozměrům střešních profilů jsou tyto pohyby bezvýznamné a nemají žádný vliv na vzhled a funkčnost střechy.
 • Vítr: střešní krytiny GERARD® byly úspěšně testovány v podmínkách odpovídajících větru o síle 200km/h. Díky pevnému ukotvení k laťovému roštu a unikátnímu zámkovému systému s extrémní těsností je účinně omezena savá síla větru - GERARD® je tím nejlepším řešením do míst s častými a prudkými větry.
 • Zatékání: unikátní zámkový systém není obranou pouze proti větru – účinně zamezuje i zatékání vody vlivem hydrostatického tlaku. I díky tomu lze střešní šablony GERARD® instalovat na střechy se sklonem o polovinu menším než tašky z tradičních materiálů.
 • Mech, lišejníky: střešní krytiny GERARD® jsou opatřeny speciální algicidní vrstvou, která zabraňuje růstu mechů a lišejníků. Algicidní přípravek se z povrchu krytiny postupně samovolně uvolňuje (6 - 10 let), v případě potřeby je možné vrstvu algicidu nástřikem obnovit.

4. Zvládnu pokládku střešní krytiny GERARD® svépomocí?

Ano, pokládku střešní krytiny GERARD® zvládne zručný člověk svépomocí, podrobný montážní návod naleznete v rubrice Dokumenty.

5. Je střešní krytina GERARD® pochůzná?

Ano, po střešní krytině se můžete bez obav pohybovat, neláme se, s ohledem na vaši bezpečnost byste se měli pohybovat především po místech, kde je krytina připevněna k latím.

6. Informace pro montážní firmy a projektanty

 • Práce se střešní krytinou GERARD® znamená pro montážní firmu úsporu času (při použití pracovních pomůcek, půjčovaných naší firmou, ušetříte při pokládce 20-30% času oproti pokládce tradičních střešních krytin), úsporu místa (na paletu o váze 1250 kg se vejde 164 m2 krytiny i s doplňky), práce s krytinou GERARD® je čistá a příjemná (žádný prach z řezání, žádná malta na přikotvení doplňků, žádné rozbité tašky při přepravě).
 • Projektant či architekt při práci s krytinou GERARD® ocení nízké zatížení stavební konstrukce a využití na střechách se sklonem již od 12°. Střešní krytina GERARD® je s úspěchem používána při výstavbě šikmých střech s obytným podkrovím na obytných domech s plochou střechou.
 • Pro projektanty máme zpracováno informační CD s nákresy detailů šikmých střech ve formátu CAD.

Zaujala Vás střešní krytina GERARD®?

Spočítejte si, kolik by stála na Vaši střechu

Zjistit to můžete během dvou minut. Stačí si zobrazit náš kalkulátor, zadat mu údaje, a on se o výpočet přibližné ceny postará.

Vypočítat přibližnou cenu

Kontaktujte nás

Máte zájem o další informace o střešní krytině GERARD®? Potřebujete radu ohledně novostavby či rekonstrukce Vaší střechy? Máte zájem o přesnou cenovou kalkulaci? Napište nám.

Kontaktujte nás

Nahoru